Els projectes de mobilitat de formació professional del programa Erasmus+ tenen com a objectiu augmentar les oportunitats de formació a l'estranger del alumnes d'FP i proporcionar-lis les habilitats necessàries per a la transició des de l'àmbit de l'educació i la formació al mercat laboral.

Dins l'acció clau KA102 (mobilitat per a l'aprenentage d'estudiants i personal de formació professional) del Programa Erasmus+, el nostre centre està adherit a un projecte en consorci del Govern de les Illes Balears,  que té principalment 2 objectius:

1. Oferir als nostres alumnes del cicles formatius de grau mitjà l'oportunitat de realitzar estades formatives de qualitat en empreses europees i que aquestes siguin reconegudes com a part del mòdul d'FCT.

2. Oferir als nostres professors de cicles formatius de grau mitjà realitzar estades en empreses europees (job shadowing).

 

 

Curs 2018-2019 Alumnat

Convocatòria Alumnat

 Tots els alumnes interessats han d'omplir aquests documents.

1. CV I ML EUROPASS

Informació general d'Europass: http://sepie.es/iniciativas/europass/index.html

Per emplenar el CV i la carta de motivació Europass, heu d'anar a aquest enllaç: https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae

Recordeu que ambdòs documents s'han d'emplenar en anglès

 

Instruccions per omplir aquests documents:

Formació Professional en anglès - Vocational Education and Training

Obligatori emplenar TOTS els apartats, excepte:

    –“Personal website”

    –“IM service”

    •Foto: obligatòria. (Vigilar aspecte personal / Vigilar qualitat de la foto (no selfie!))

    •Email:(vigilar l'adreça. Si és ofensiva, l'estudiant s'ha de fer una nova.)

    •Job applied:(Internship)

    •Work experience(Indiqueu qualsevol experiència laboral, especialment si éstà relacionada amb el cicle formatiu)

    •Utilitzeu el glossari català/anglès(Els socis europeus no entenen què és ESO, Batxillerat, CFGM, CEIP, IES, CIFP… Traduïu!)

    •Utilitzeu el Suplement Europass (castellà/anglès) per cercar:

        –vocabulari específic del cicle

        –nom del cicle i els mòduls

        –Nom de les possibles ocupacions

El centre, MAI L’ALUMNE,ha de determinar el nivell d’idioma.

2. AUTORITZACIÓ PATERNA

3. FULLA INSCRIPCIÓ

 

 

 

Curs 2018-2019 Professorat

Convocatòria Job Shadowing (Maig 2019)

Full d'inscripció en la convocatòria. 


Convocatories d'altres anys:

Convocatòria job shadowing professorat (Maig 2018)

Convocatòria job shadowing professorat (Novembre 2017)

 

 

 

Matrícula 2018-2019

Matrícula

Babel - La Biblioteca

Save the children

Suport LGTBI

Protecció de dades

 

Calendari Escolar 2018-2019

Resultat d'imatges de calenari escolar generico

Formació Professional

web fp

Pagament Títols

 

Model 046

 

Calendari escolar

Política de Qualitat

Política de Qualitat

Política de Qualitat

Campanya per Sant Jordi "Enllaçat per la llengua".

Enllaçats pel Català

Web de Formació Professional de les Illes Balears

Formació Professional a Balears

Revista Es Sac de l'IES Sa Colomina d'Eivissa

Revista Es Sac Sa Colomina

FP Bàsica - CFGM SMX- 3r d'ESO - 4rt d'ESO

Fons Social Europeu

Pacte per a l'Educació de les Illes Balears

Illes per un Pacte Educatiu

Amb l'objectiu de fomentar la lectura.

Biblioteca IES Sa Colomina