MATRÍCULA 1r ESO 2018-2019


 

Horaris

rellotge

De 8:30 a 14:00 h.

 

Alumnat Nou
  Repetidors o promoció al setembre

Dimarts 26 de juny de 2018

 

Matrícula en setembre

Tan aviat com tingueu butlletí de notes.

 


 

Documentació

document

 

 Avís IMPORTANT!!

La manca d'algun document o dada impedirà la formalització de la matrícula, amb les conseqüents molèsties per a les persones afectades.


Els pares o tutors són responsables de lliurar còpies actualitzades dels documents oficials (DNI, NIE, Targetes sanitàries…).

 

DOCUMENTACIÓ (Indispensable)

1. Butlletí de notes IES sa Colomina (en cas d'alumnes repetidors).

2. Fotocòpia del DNI de l’alumne.
Els alumnes estrangers han de presentar fotocòpies de les targetes de residència i del passaport. *No retalleu les fotocòpies, presentar en un full sencer.


3. Fotocòpia targeta sanitària. No retalleu les fotocòpies, presenteu en un full sencer.

4. Fotocòpia del rebut de compra del portàtil Chromebook: L'adquisició del Chromebook és obligatòria per l'alumnat de 1r ESO. El podeu comprar a la botiga en línia http://iessacolomina.optimatic.es/es/

5. Inscripció a l’APIMA i rebut de pagament de la quota: La inscripció a l'Associació de Pares i Mares (APIMA) és indispensable perquè el Chromebook estigui assegurat contra danys, pèrdua i robatori. També inclou totes les llicències dels llibres de text digitals que es faran servir amb el Chromebook.

6. Rebut de pagament de taxes.
** Instruccions de pagament **.

 

A MÉS, ELS ALUMNES NOUS TAMBÉ  HAN DE PRESENTAR LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ:

7. Una fotografia tipus carnet (amb el nom i llinatges posats al darrere).

8. Certificat de reserva de plaça o resolució d'escolarització amb l'adjudicació de la plaça.

9. Certificat acadèmic del centre de procedència amb indicació expressa de la promoció.

10. Fotocòpia del DNI dels pares i llibre de família.
Els familiars estrangers han de presentar fotocòpies de les targetes de residència i del passaport. *No retalleu les fotocòpies, presenteu en un full sencer.

info

 

1. Sol·licitud de matrícula (Obligatori)
         

Desprès d'omplir el formulari rebreu un correu electrònic amb la documentació per formalitzar la matrícula. Heu d'imprimir els arxius adjunts, signar els documents i presentar-los a la Secretaria del centre, juntament amb la documentació que figura a les instruccions.

 

click

   
 2. Compra del Chromebook (Obligatori)
         

L'adquisició del portàtil Chromebook és obligatòria per l'alumnat de 1r ESO. El podeu comprar a la botiga en línia http://iessacolomina.optimatic.es/es/

Recordeu que heu de presentar una fotocòpia del rebut de la compra juntament amb la sol·licitud de matrícula.

Les dades de compra del Chromebook han de ser del pare o la mare, mai de l'alumne.

Quan es realitzi la compra, a l'adreça de lliurament i facturació del Chromebook heu d'indicar el domicili dels pares. En tot cas, l'ordinador s'enviarà a IES Sa Colomina.

 

click

      
 3. Inscripció a l'APIMA (Indispensable)
         

La inscripció a l'Associació de Pares i Mares (APIMA) és indispensable perquè el Chromebook estigui assegurat contra danys, pèrdua i robatori. També inclou totes les llicències dels llibres de text digitals que es faran servir amb el Chromebook.

Recordeu que heu de presentar el rebut de pagament de la quota juntament amb la inscripció a l'APIMA.

 

click

   
4. Altres documents per portar el dia de la matrícula (Opcionals)
         

Formulari de sol·licitud de compte d'usuari per a pares/mares/tutors


Imprès imprescindible per a que els pares tinguin accés al programa de gestió educativa:  GESTIB, que els permetrà accedir al moment a les faltes d’assistència, amonestacions, consulta de butlletins... dels menors.

Aquest formulari no s'ha de tornar a presentar si ja s'ha lliurat en anys anteriors.

 

click

   

 


 

Matrícula 2018-2019

Matrícula

Erasmus +

Erasmus +

Exàmens de pendents d'ESO i BATX curs 2018-2019

Exàmens Pendents

Babel - La Biblioteca

Save the children

Suport LGTBI

Protecció de dades

 

Calendari Escolar 2018-2019

Resultat d'imatges de calenari escolar generico

Formació Professional

web fp

Pagament Títols

 

Model 046

 

Calendari escolar

Política de Qualitat

Política de Qualitat

Política de Qualitat

Campanya per Sant Jordi "Enllaçat per la llengua".

Enllaçats pel Català

Web de Formació Professional de les Illes Balears

Formació Professional a Balears

Revista Es Sac de l'IES Sa Colomina d'Eivissa

Revista Es Sac Sa Colomina

FP Bàsica - CFGM SMX- 3r d'ESO - 4rt d'ESO

Fons Social Europeu

Pacte per a l'Educació de les Illes Balears

Illes per un Pacte Educatiu

Amb l'objectiu de fomentar la lectura.

Biblioteca IES Sa Colomina